Ochrona lasów

Tuesday, July 26 2011

Jakie są zalety ochrony lasów?

las2.jpgOchrona lasów ma szczególnie istotne znaczenie dla każdego z nas. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji drzew i dbaniu o czystość i porządek w lasach, podczas wypadów na grzyby czy popołudniowych spacerów możemy oglądać piękno przyrody, nie przedzierając się przez leżące wokół śmieci czy zwalone drzewa. Możemy oddychać świeżym powietrzem i delikatnym zapachem żywicy, zamiast odorem wyrzuconych fekaliów bądź odpadków całej gminy. Ochrona lasów przed pożarami ma szczególnie istotne znaczenie dla każdego z nas. Dzięki temu, nasze domy są bezpieczne i nie obudzi nas w środku nocy kilku strażaków, którzy nakażą szybką ewakuację i pozostawienie dobytku życia, ze względu na nadchodzący pożar który pojawił się w okolicznym lesie. Z pewnością ochrona lasów ma kluczowe znaczenie i powinna być prowadzona jak najszerzej – lasy mają bowiem ogromną wartość dla każdego z nas.

Thursday, July 21 2011

Ochrona lasów przed pożarami

las.jpgLasy są ogromnym dobrem, mają istotny wpływ na całe nasze życie. Szczególnie ważna jest więc ich ochrona, gdyż lasy narażone są na wiele niebezpieczeństw – nielegalną wycinkę, pasożyty i choroby czy ogromne pożary. W okresach suszy, gdy przez wiele tygodni nie padają deszcze służby leśne muszą dbać o to, by w lasach nie pojawiały się zalążki ognia, który w łatwy sposób może przenieść się na inne wysuszone drzewa. Zakaz palenia ogniska w lesie obowiązuje zawsze, ale w okresie suszy niekiedy nawet ustanawiane są zakazy wstępu do lasów. Zagrożeniem nie są jednak tylko ogniska, ale także wyrzucone butelki szklane, od których w łatwy sposób może powstać punkt zapalny. Wybierając się do lasu musimy dbać o niego, gdyż jest to nasze dobro wspólne i korzystamy z niego wszyscy. Wyrzucanie niedopałków papierosa czy szklanych butelek jest skrajnie nieodpowiedzialne i zagraża nie tylko drzewom, ale też innym ludziom jak i nam samym.

Monday, July 11 2011

Jak skutecznie chronić lasy?

Ochrona lasów ma szczególnie istotne znaczenie dla każdego z nas. Nadmierna wycinka drzew czy choroby drzew mogą spowodować, że powietrze którym oddychamy będzie coraz bardziej zanieczyszczone. Wycince drzew musi towarzyszyć zasadzanie nowych, a obszary najważniejsze pod względem ekologii powinny być odpowiednio chronione. Istnieje wiele sposobów ochrony cennych lasów. Ustanawianie rezerwatów czy pomników przyrody, parków krajowych i tym podobnych zabezpiecza lasy przed wycinką drzew. Strażnicy leśni dbają o to, by w lasach nie znajdowały się nielegalne składowiska śmieci, by nie wycinano drzew bez odpowiednich pozwoleń, pielęgnują drzewostan i chronią go przed różnymi pasożytami czy chorobami. Ważne znaczenie ma także ochrona lasów przed pożarami – odpowiednie nawadnianie lasów poprzez spuszczanie wody z samolotów czy zapobieganie powstawaniu ognisk, które mogą wywołać ogromny pożar.

Friday, June 24 2011

Formy ochrony lasów

Lasy są wielkim majątkiem każdego kraju. Surowiec drzewny ma wiele zastosowań, jednak jego główną zaletą jest możliwość przeprowadzania fotosyntezy – zamiany dwutlenku węgla na tlen, którym oddychamy. Lasy oczyszczają powietrze i sprawiają, że żyje nam się lepiej i zdrowiej. Konieczna jest więc ochrona lasów i dokładne planowanie ich wycinki oraz zasadzania nowych drzew, by uniknąć strat w naturze. Szkółki leśne powstają w wielu miejscach, a ich celem jest równowaga pomiędzy tworzeniem nowego lasu a wycinką dojrzałych drzew na różne cele – przemysłowe, produkcyjne czy opałowe. Inną formą ochrony lasów jest ustanawianie stref chronionych – parków krajowych czy rezerwatów, w których niemożliwe jest prowadzenie wycinki drzew. Ważną rolę odgrywa służba leśna, która dba o to by drzewa były zdrowe, nie zarażone różnymi pasożytami czy chorobami, abyśmy wszyscy mogli oddychać lepszym powietrzem.